Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite

Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor” cuprinde un teritoriu omogen, alcătuit din 5 comune (16 sate) și 1 oraș ce au vecinatate directă, amplasate geografic, de la nord la sud astfel:

 

Comuna Tătăruși are în componenta sa 5 sate: Tătăruși (resedința de comună), Iorcani, Pietrosu, Uda și Valcica. Este situată la extremitatea nord - vestică a județului Iași la granița cu județul Suceava și are ca vecin la sud comuna Cristești.

 

Comuna Cristești are în componenta sa 2 sate: Cristești (resedința de comună) și Homița. Teritoriul administrativ al comunei este situat în partea de vest a județului Iași având ca vecini: la nord comuna Tătăruși, la est comuna Valea Seacă, la vest județele Neamț și Suceava, iar la sud comuna Moțca

 

Comuna Moțca are în componența sa 2 sate: Motca (resedința de comună) și Boureni. Este situată în partea de vest a județului Iași, în sudul podişului Sucevei, la intersecția DN 28A cu DE E85, aproximativ la mijlocul axelor ce unesc principalele oraşe ale Moldovei (Iași – Piatra Neamț, Bacău – Suceava). Comuna se învecinează la nord cu comuna Cristești, la est cu municipiul Pașcani, la vest cu județul Neamț, iar la sud cu comuna Miroslovești.

 

Comuna Mirosloveşti are în componența sa 4 sate: Miroslovești (resedinta de comună), Mitești, Soci și Verșeni. Este o localitate situată în nord – vestul judeţului Iaşi, este străbătută de şoseaua europeană E85 şi se află la 35 km distanţă de municipiul Roman, la 38 km de municipiul Fălticeni si la doar 12 km de municipul Paşcani. Vecinii comunei Miroslovesti sunt: la nord comuna Motca, la vest judetul Neamt, la sud comuna Ciohorani si la est comuna Stolniceni-Prajescu.

 

Comuna Stolniceni-Prăjescu are în componența sa 3 sate: Stolniceni-Prăjescu (resedința de comună), Brăteşti și Cozmeşti. Comuna se învecinează la vest cu comuna Miroslovești, la nord cu municipiul Pașcani, la est cu comuna Ruginoasa, la sud cu comuna Mogosești-Siret.

 

Orașul Dolhasca are în componența sa 1 oraș și 7 sate: localitatea Dolhasca (reședința de oraș), Budeni, Gulia, Poiana, Poienari, Probota, Siliștea Nouă și Valea Poienei. Dolhasca este așezată pe valea râului Siret, în extremitatea sud-estică a județului Suceava, la limita cu județele Iași și Botoșani.
Orașul se învecinează la nord cu județul Botoșani, la est cu comunele Sirețel și Lespezi, la vest cu județul Suceava, iar la sud cu comuna Tătăruși.

 

Caracteristici demografice

Statistic, suprafata totală acoperita de Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor” este de 383,99 km2, însumeaza o populație totală, conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2021, de 32,557 locuitori, densitatea medie determinată fiind de 84,79 locuitori/km2.

 

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL