Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Prezentare Proiect QR4ALL

Prezentare proiect QR4ALL

Beneficiarul proiectului: Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” – GAL coordonator, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii, Asociația Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, Asociația Grupul De Acțiune Locala Regiunea Rediu – Prăjeni, Asociaţia  Grupul  De  Acţiune  Locală  Ștefan  cel  Mare, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”, Asociația „Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, Asociația Grupul De Acțiune Locală Siret-Moldova, Asociaţia Grupul De Acţiune Locală „Codrii Pașcanilor”.

Obiectivul general al proiectului: Stimularea turismului prin identificarea și valorificarea obiectivelor locale din teritoriile GAL-urilor partenere, utilizând metode inovative și interactive

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Consolidarea capacității echipei de proiect și stimularea implicării comunității în identificarea și valorificarea resurselor turistice
 • Realizarea unei aplicații software interactive cu elemente QR care va centraliza informații privind obiectivele turistice identificate, harta interactiva, trasee turistice
 • Realizarea unui ghid turistic inovativ in format digital cu elemente QR, adaptat persoanelor cu deficiențe de vedere și auz și publicarea pe site-ul proiectului
 • Promovarea potențialului turistic al zonei prin organizarea de tururi demonstrative si festivaluri locale

Rezultate planificate

 • Două ateliere de instruire
 • Cinci lucrări foto/video premiate
 • O aplicație software interactivă
 • Un inventar comun al resurselor turistice (updatabil)
 • Trasee turistice in harta interactiva GPS si ghid
 • Un film colaj de prezentare a teritoriului comun
 • Un ghid digital interactiv prin intermediul codurilor QR
 • Website comun de promovare a proiectului si de promovare turistica a teritoriului
 • Festivaluri de promovare a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 1.034.563 euro

Data începerii proiectului: 29.04.2021

Data finalizării proiectului: 29.01.2023

 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sub-măsura 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală, Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL