Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

 

Intrebari/raspunsuri Masura M03

Intrebari/raspunsuri Masura M05

 

 

Intrebari/raspunsuri Masura M03


  1. I: Cu privire la Ghidul Solicitantului, Masura 03- Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agicole in teritoriul GAL "Codrii Pascanilor":

 - va vog sa ne comunicati daca DECLARATIA DE SUPRAFATA de la APIA este suficienta pentru demonstrarea utilizarii suprafetelor de teren in activitatea desfasurata

- va rugam sa ne comunicati daca sunt necesare si contractele de arenda atasate

R:         Va comunicam faptul ca declaratia de suprafata de la APIA va este suficienta pentru demonstrarea utilizarii suprafetelor de teren in activitatea dumneavostra si nu este necesara atasarea contractelor de arenda, dar va este necesara o adeverinta din Registrul Agricol de la primaria comunei unde va veti desfasura activitatea.

 

2.

I:          Cu privire la Ghidul Solicitantului, Masura 03- Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agicole in teritoriul GAL "Codrii Pascanilor":

- va rog sa-mi confirmati daca achizitia unui tractor pentru activitatile agricole este eligibila si nu concorda cu expresia "cap de tractor", din Ghidul solicitantului M 03, pagina 13, care inseamna pentru TIR.

 

R:         Tractorul este un utilaj agricol si desigur, achizitia acestuia este eligibila pe Masura M03.  Tractorul nu poate fi confundat cu capul tractor, care face parte din categoria vehiculelor de transport.

 

3.

I:          Va rog sa clarificati urmatorul aspect cu privire la M03, parte din Memoriu justificativ, punctul  - 2.3  Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non-agricola/activitatea mestegugareasca/servicii pentru populatia rurala/investitii in producerea de energie regenerabila). Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie/servicii, etc. Se va preciza capacitatea  existenta (daca e cazul) si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Va rog sa precizati daca voi adapta continutul Memoriului justificativ pentru sectorul agricol.

R:         Da, se foloseste stuctura memoriului anexata dar se adapteaza la tipul de proiect pe care doriti sa il realizati.

 

4.

I:          Va rugam sa ne clarificati daca pentru achizitia unui tractor sunt necesare documente care atesta dreptul de propritetate sau contract de concesiune ale terenurilor de pe care se obtine productie vegetala, cu ajutorul tractorului.

R:        Avand in vedere faptul ca prin fisa masurii si implicit prin Ghidul Solicitantului se cere ca marimea exploataiei agricole sa depaseasca 8.000  SO, aspect pe care solicitantul il demonstreaza cu adeverinta APIA, cererea de plata si/sau adeverinta registru agricol,  e clar ca indeplineste conditiile si utilajul il foloseste pentru exploatatia pe care o detine.

 

 

Intrebari/raspunsuri Masura M05

1.

I:          Va rugam sa ne comunicati daca pentru o investitie M05 "Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul GAL "Codrii Pascanilor", ce are cod CAEN 5621- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, este eligibila cheltuiala cu o autoutilitara cu frig. 

Astepam cu maxim interes raspunsul dvs.

R:         La solicitarea dumneavoastra va comunicam ca este eligibila aceasta cheltuiala.

 

2.

I:          Cu privire la Ghidul Solicitantului - MĂSURA M05 – Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, pagina 44, expresia  

"În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului." 

 - va rugam sa ne confirmati daca acest amendament este valabil pentru intreg punctul 3, respectiv atat pentru punctul 3.1., cat si pentru punctul 3.2.

 

R:         În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul creditorului privind executia investiţiei, precum şi respectarea de căte solicitant a graficul de rambursare al creditului. Dacă solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le va solicita prin informatii suplimentare. 

Cerinta este valabila atat pentru proiectele care prevad lucrari (punctul 3.1) cat si pentru proiectele care presupun doar dotari (punctul 3.2) si o regasiti precizata atat in Ghidul solicitantului Capitolul 15, cat si in Fisa de evaluare pentru masura M05, paragraful privind EG6. Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează sa realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani, pagina 28.

 

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL